neprofitna, nepolitična i nevladina udruga,
članica mreže Zeleni Forum – hrvatskih nevladinih ekoloških udruga

 
 
 
 


O otpadu općenito

Uklanjanje otpada problematičan je i skup posao. Većina završi na hrpama koje zovemo deponij ili odlagališta. Čak i kad se pravilno vode, odlagališta mogu naštetiti lokalnom okruženju, trujući zemlju, atmosferu i obližnju vodu (nažalost dubrovačko odlagalište Graboivca nalazi se na poroznom tlu, nije osigurano i prava je ekološka prijetnja, pogotovo kvaliteti vode koju koristimo za piće).
Potrebno je potaknuti ljude da smanje količine otpada koje stvaraju: mjenjanjem načina kupnje proizvoda, ponovnim korištenjem istih gdje god je moguce, recikliranjem. U engleskom jeziku tri su R pravila za smanjenje količine otpada:

:—: Reduce ::: Reuse ::: Recycle :—:

Kako smanjiti količinu kućnog otpada

Izbjegavajte stvaranje otpada.
Neka sve što vam nije neophodno ostane u dućanu.

Svaka stvar koju kupite jednom će postati otpad.
Stoga, prije nego bilo što kupite, promislite:
1. Je li mi ovo uistinu potrebno?
2. Hoće li to potrajati?

Prije nego bilo što bacite, promislite:
1. Može li se ovo za bilo što iskoristit?
2. Može li to netko drugi iskoristiti?
3. Može li se reciklirati?

Kupujte najveća moguća pakiranja trajnih proizvoda.
Ne kupujte ništa predviđeno za jednokratnu upotrebu.
Ako je baš nužno koristite tanjure, šalice, čaše i drugi pribor za jednokratnu upotrebu, onda je bolje koristiti onaj od papira nego od tvrde pjene (stiropora) ili plastike.
Nosite svoju i to platnenu vrečicu u kupovinu.
Ne kupujte prepakirana dobra.
Odbijte nepotrebno pakiranje.
I kod već spakiranog ljubazno odbijte: «Hvala lijepo, ali vrećicu ne trebam»
Sav iskoristivi otpad sakupljajte i odlažite na za to predviđenim mjestima.
Namirnice kupujte u povratnoj ambalaži.
Bojkotirajte proizvođače koji svoje proizvode pakiraju u nepovratnu ambalažu.
Bojkotirajte proizvođače koji ne organiziraju sakupljanje svoje ambalaže za ponovnu uporabu ili recikliranje.
Pri kupovini tražite reciklirana dobra.

Ovako jedan ekološki osviješten građanin nastoji smanjiti svoj otpad:
"Trudim se ne kupovati stvari koje imaju višak nepotrebne ambalaže. Za to sam čak spreman platiti i malo više, a zapravo su proizvodi s manje ambalaže i jeftiniji.
Ne volim mala količinska pakiranja (boce od pola litre i sl) jer sadrža relativno veliku količinu ambalaže u odnosu na proizvod. Izbjegavam nepovratnu ambalažu (limenke i staklo)"