neprofitna, nepolitična i nevladina udruga,
članica mreže Zeleni Forum – hrvatskih nevladinih ekoloških udruga

 
 
 
 


EKOFON - ZELENA LINIJA 04.05. - 11.05. 2003.

1. Ovih dana cijela Lapadska obala nam je zagađena i ispušta se kako Englezi kažu «sleđ», jer je bio jedan brod u Gružu, sramota za Lučku kapetaniju i svih odgovornih što nam se ovo događa!!

2. Pošast borova prelca je uhvatila maha, nitko ga ne čisti, ima ga na predjelu borova Šumice iznad škole u Gružu, dohodio je i na Lokrum, vidjeli smo ga u Botaničkom vrtu na borovima i kod Maksimilijanova samostana! To se mora hitno ukloniti!!

3. Naša djeca koja vole zdrav život ne vole više ujutro ići školskim autobusima iz Mokošice jer se u njima na veliko puše cigarette (posebno galerija), mislimo da bi trebalo o ovome što prije otvoreno razgovarati i postaviti konduktere ili neke komunalne redare. Posebno apelerimo našem Zavodu za javno zdravstvo!

4. Što je sa Batahovinom? Hoće li ona ovakva jadna, zapuštena i neuredna dočekati našeg Svetoga Oca? Molimo da novinari Dubrovačkog vjesnika potraže odgovore na naša pitanja putem EKOFON-a u jednom od slijedećih brojeva! Mislimo da bismo tako riješili bezbroj i ekoloških i komunalnih problema što nas muče!!!

5. Već smo pohvalno pisali o postavljanju "zelenih otoka", međutim na našoj liniji EKOFON (453-850) ekološki osvješteni građani nam dojavljuju kako se odlagališta rijetko prazne. Uputili smo apel na adresu Čistoće i obišli odlagalište u Novoj Mokošici gdje smo se i uvjerili da su naši sugrađani spremni odvajati otpad.

6. ZAŠTO STE NAS ZABORAVILI???
Uputili smo ponovljeni upit na adresu Vrtlara i Gradskog poglavarstva, Odjela za komunalne poslove u vezi našeg parka Ombla. "Eko-Omblići se muče urediti ga sami motičicama i grabljama, nažalost nemamo još kosilicu, kupujući sadnice (iz skromnih donacija) stabala i proljetnih presadnica! Isto tako nam je problem VODA... s obzirom na sušu, pa moramo nositi vodu od kuće iako nam je u prednjem iznosu uračunat priključak vode s malom fontanom!"arhiv

/1/4/2003/ /2/4/2003/